Akademia Dobrej Zmiany - aktywizujemy siebie

O projekcie

W okresie od 01.02.2019 r. prowadzimy nabór uczestniczek i uczestników  projektu "Akademia Dobrej Zmiany - aktywizujemy siebie" -  nr RPWM.11.01.01-28-075/18 - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

Osoby w wieku – 18 - 64 lata -  bierne zawodowo lub bezrobotne.

1. Rekrutacja do Projektu jest otwarta i powszechna, obejmie swym działaniem powiat  piski.

2. Rekrutacja będzie prowadzona w trzech turach:

I tura 01.02.201931.03.2019 r.,
II tura: od 01.10.2019 do 30.11.2019 r.,
III tura – 01.04.2020 – 30.06.2020 r.

3. W procesie rekrutacji, w ramach trzech tur zostanie wyłonionych 50 uczestników/czek projektu.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2021 roku na terenie powiatu piskiego.

4. Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne.

Wartość projektu:              889 235,31 zł

Wartość dofinansowania:   837 315,31 zł

 W tym wkład UE:   755 850,01 zł   

    

Ścieżka udziału w projekcie:

1.    Diagnoza potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu (UP) - konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem
2.    Trening kompetencji społecznych z elementami mediacji i negocjacji- warsztaty grupowe -
3.    Warsztaty rozwoju osobistego – coaching indywidualny
4.    Indywidualne porady psychologiczne
5.    Indywidualne porady prawne
6.    Szkoła samoobrony WEN DO - warsztaty dla kobiet
7.    Autoprezentacja czyli sztuka kształtowania wizerunku społecznego
8.    Warsztaty zarządzania czasem  i gospodarowania finansami - warsztaty grupowe
9.    Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i zakładania własnego biznesu
10.    Indywidualne pośrednictwo pracy
11.    Pracownia fryzjerstwa
12.    Pracownia kosmetyczna
13.    Staże zawodowe.

Ponadto oferujemy:

  1. Fachową kadrę.
  2. Zwrot kosztów dojazdu i powrotu.
  3. Materiały szkoleniowe.
  4. Catering w trakcie zajęć grupowych.
  5. Bezpłatne szkolenia zawodowe + stypendium szkoleniowe.
  6. Staże zawodowe + stypendium stażowe.
  7. Pośrednictwo w poszukiwaniu zatrudnienia.   

Współpraca

30-08-2020
Jeśli jesteś w wieku:18-64 lata-osobą bierną zawodowo lub bezrobotną, osobą z niepełnosprawnością...
22-11-2019
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem udzielonego wsparcia w projekcie "Akademia Dobrej...
06-09-2019
W ramach rozeznania o numerze 01/08/ADZ/2019 z dnia 29.08.2019 wybrano ofertę Pani Izabeli...
29-08-2019
W związku z realizacją projektu  "Akademia Dobrej Zmiany-aktywizujemy siebie" Lider -...
06-05-2019
Rozeznanie cenowe 01/04/ADZ/2019 z dnia 12.04.2019 r. - Wybrano ofertę  - MZ IODO Sp. z o.o. ul....
10-04-2019
W związku z realizacją projektu "Akademia Dobrej Zmiany - aktywizujemy siebie" zwracamy się z...

Strony