Aktywnie po pracę

O projekcie

Aktywnie po pracę to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0117/19

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby
- w wieku 18-64 lata,
- osoby bierne zawodowo,
- bezrobotne,
- osoby z niepełnosprawnościami,
Więcej informacji można uzyskać:
- na www.kobietanaplus.pl/app
- w biurze Projektu: 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13
- w lokalnym biurze Projektu 12-100 Szczytno, ul. M. C. Skłodowskiej 11a

Celem projektu jest: aktywizacja 40 osób (30K i 10M) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie pow. piskiego i szczycieńskiego, w wieku powyżej 18 roku życia, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej biernych zawodowo lub bezrobotnych, korzystających z PO PŻ, poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno zawodowej. Projekt zakłada uczestnictwo 40 os.(30K i 10 M) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu piskiego i szczycieńskiego, przynależących do grup: osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, spełniających przynajmniej jedną przesłankę wskazaną w art.7 ustawy o pomocy społecznej osób bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo, osób z niepełnosprawnościami, osób korzystających z PO PŻ.

2. Rekrutacja jest prowadzona w terminie:

Nabór uczestniczek i uczestników:
- do I tury: marzec 2020 r. kwiecień 2020 r. 
- do II tury: marzec 2021 r. – kwiecień 20221r.

Rekrutacja do Projektu jest otwarta i powszechna, obejmie swym działaniem powiat piski i powiat szczycieński.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2022 roku na terenie powiatu piskiego i szczycieńskiego.

3. Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne.

Wsparcie zaprojektowane zostanie dla każdego UP indywidualnie na podstawie Indywidualnego Planu Działania (IPD) poprzedzonego diagnozą problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Oferowane formy wsparcia:

- wsparcie psychologiczne, doradcze,

- coachingowe,

- poradnictwo zawodowe.,

- pośrednictwo pracy

- Szkoła Wen Do-nauka samoobrony-zajęcia grupowe dla K

- Warsztaty grupowe Zarządzanie emocjami

- warsztaty wyjazdowe - Praca i rodzina to jest siła!

- szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb, oczekiwań, preferencji UP zgodnie z IPD

- 3 lub 4 miesiące stażu zawodowego.

Wartość projektu:              583 162,50 zł

Wartość dofinansowania:   : 544 282,50 zł

           W tym wkład UE:   495 688,12 zł    

Efekty udziału w projekcie UP:
- pozyskają kwalifikacje/kompetencje zawodowe potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem zgodne z Indywidualnym Planem Działania i dokonanym wyborem,
-potwierdzą nabyte kwalifikacje/kompetencje zawodowe
- zdobędą doświadczenie zawodowe za sprawą staży zawodowych,
- podniosą/nabędą umiejętności społeczne, niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy.

Projekt " Aktywnie po pracę" -  nr RPWM.11.01.01-28-0117/19 - jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Kontakt telefoniczny : 726802862

E-mail - aktywniepoprace@gmail.com

Nie zwlekaj, zgłoś się już teraz, liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy !

Współpraca

01-05-2021
Przedłużamy  termin nabóru do II tury udziału w projekcie  AKTYWNIE PO PRACĘ do 10.05.2021....
Dotyczy projektu: Aktywnie po pracę, APP
26-02-2021
W związku z realizacją projektu „Aktywnie po pracę” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0117/19,...
Dotyczy projektu: Aktywnie po pracę, APP
04-02-2021
Zapraszamy do  udziału w projekcie „Aktywnie po pracę” ZGŁOSZENIA: II tura:  marzec 2021 r....
Dotyczy projektu: Aktywnie po pracę, APP
13-05-2020
W związku z realizacją projektu „Aktywnie po pracę” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0117/19,...
Dotyczy projektu: Aktywnie po pracę, APP
11-05-2020
W związku z realizacją projektu „Aktywnie po pracę” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0117/19,...
Dotyczy projektu: Aktywnie po pracę, APP
28-04-2020
W związku z realizacją projektu „Aktywnie po pracę” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0117/19,...
Dotyczy projektu: Aktywnie po pracę, APP

Strony