Aktywnie po pracę

O projekcie

Aktywnie po pracę to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0148/18

Aktualnie trwa nabór uczestniczek i uczestników do I tury: marzec 2020 r. kwiecień 2020 r. Rekrutacja do Projektu jest otwarta i powszechna, obejmie swym działaniem powiat piski i powiat szczycieński.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby
- w wieku 18-64 lata,
- osoby bierne zawodowo,
- bezrobotne,
- osoby z niepełnosprawnościami,
Więcej informacji można uzyskać:
- na www.kobietanaplus.pl/app
- w biurze Projektu: 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13
- w lokalnym biurze Projektu 12-100 Szczytno, ul. M. C. Skłodowskiej 11a

Kontakt telefoniczny : 726802862

E-mail - aktywniepoprace@gmail.com

Nie zwlekaj, zgłoś się już teraz, liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy !

 

Współpraca

13-05-2020
W związku z realizacją projektu „Aktywnie po pracę” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0117/19,...
Dotyczy projektu: Aktywnie po pracę, APP
11-05-2020
W związku z realizacją projektu „Aktywnie po pracę” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0117/19,...
Dotyczy projektu: Aktywnie po pracę, APP
28-04-2020
W związku z realizacją projektu „Aktywnie po pracę” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0117/19,...
Dotyczy projektu: Aktywnie po pracę, APP
28-04-2020
W związku z realizacją projektu „Aktywnie po pracę” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0117/19,...
Dotyczy projektu: Aktywnie po pracę, APP