1 Marzec 2020 22:45
APS

Lider : Stowarzyszenie Kobieta na PLUS – Ruciane-Nida Polska

Partner: StiftungBeruflicheBildungKompetenz – Hamburg, Niemcy

Numer grantu: UPG-MWSO-2-2019-54

Tytuł projektu: „Aktywnie przed siebie”

Celem głównym projektu „Aktywnie przed siebie” jest poznanie nowych efektywnych, skutecznych rozwiązań oraz dobrych praktyk, stosowanych w projektach dla kobiet, wypracowanym w projekcie  „LAURA” przez organizację partnerską, i wdrożenie ich w pracy z uczestniczkami projektu „Akademia Dobrej Zmiany – aktywizujemy siebie” do 30.11.2020 r.

Wartość: 76 795,92 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską - Program Operacyjny Wiedza i EdukacjaRozwój 2014–2020. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku POWR.04.03.00-00-0093/17 

Dotyczy projektu