Centrum Integracji Społecznej w Piszu

O projekcie

Naszą misją jest zrozumienie i tolerancja. Niesiemy pomoc i jesteśmy wsparciem. Pomożemy Ci odnaleźć się na rynku pracy i w życiu społecznym. Oferujemy pomoc w różnych sferach Twojego życia.

Uczestnicy CIS kierowani są na praktyki zawodowe do pracodawców zainteresowanych ich przyjęciem. Pracodawca po podpisaniu porozumienia oraz umowy z CIS i zapoznaniu się z Indywidualnym Planem Zatrudnienia Socjalnego uczestnika, zobowiązuje się do stworzenia warunków niezbędnych do realizowania programu praktycznej reintegracji zawodowej na określonym stanowisku.

Każdy/-a z uczestników/ uczestniczek może wziąć udział w zajęciach pracowni: biurowej, porządkowo gospodarczej, opiekuńczej.

Przyjdź do Nas lub zadzwoń. Odpowiemy na Twoje pytania, oczekiwania.
Centrum Integracji Społecznej w Piszu ul. Gizewiusza 13.
Tel. 668602011
portal facebook/CisWPiszu

Centrum Integracji Społecznej w Piszu jest prowadzone przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS.