20210519_114517.jpg

Kadrowanie
Wypełnienie pola obrazem (obcinanie krawędzi)
Kolor tła (w przypadku wypełniania kadrowania tłem)
#000000