4 Grudzień 2019 21:30
Formularz rozeznania rynku 01/12/PDS/2019 z dnia 05.12.2019

W  związku z realizacją projektu  "Piski Dobry Start" Stowarzyszenie Kobieta na PLUS - ogłasza zapotrzebowanie na podanie ceny za 1 godzinę brutto (1 godzina 45 minut) dotyczące przeprowadzenia  warsztatów - Męski Punkt widzenia warsztaty grupowe zarządzania emocjami dla mężczyzn.
(wyszczególnienie terminu i ilości godzin) w załączniku-w formularzu ofertowym numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0148/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Uzupełnioną i podpisaną ofertę rozeznania należy przesłać pocztą na adres: Biuro Projektu, 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13 lub uzupełniony i podpisany skan oferty na adres e-mail: piskistart@gmail.com  w terminie do 13.12.2019 r. do godziny 15.00

Dotyczy projektu