6 Sierpień 2019 16:45
Formularz rozeznania rynku 02/08/PDS/2019 z dnia 06.08.2019 psycholog

Formularz  rozeznania rynku  02/08/PDS/2019 z dnia 06.08.2019

dotyczącego przeprowadzenia konsultacji psychologicznych  (wyszczególnienie w tabeli poniżej) w ramach projektu „Piski Dobry Start” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0148/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dotyczy projektu