4 Grudzień 2019 22:00
Formularz rozeznania rynku 02/12/PDS/2019 z dnia 05.12.2019

W związku z realizacją projektu  "Piski Dobry Start" realizowany przez - Stowarzyszenie Kobieta na PLUS - ogłaszają zapotrzebowanie na podanie ceny za 1 godzinę brutto, dotyczące przeprowadzenia warsztatów asertywności i samoobrony WenDo  (wyszczególnienie w załączniku-w formularzu ofertowym numer wniosku RPWM.11.01.01-28-00148/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

 

Uzupełnioną i podpisaną ofertę rozeznania należy przesłać pocztą na adres: Biuro Projektu, 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13 lub uzupełniony i podpisany skan oferty na adres e-mail: piskistart@gmail.com  w terminie do 13.12.2019 r. do godziny 15.00

Dotyczy projektu