16 Grudzień 2019 10:15
Informacja w sprawie rozeznania rynku 01/12/PDS/2019 praz 02/12/PDS/2019 z dnia 05.12.2019

Rozeznanie 01/12/PDS/2019 z dnia 05.12.2019
Dziękujemy za przesłanie ofert, Ze względu na znaczne przekroczenie kwot za 1 godzinę brutto zaplanowanych w budżecie projektu , po przeprowadzonych telefonicznych negocjacjach dpodpisano umowę o współpracy z .Joanną Dejko, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Spiczyn, - cena za 1 godzinę brutto 80,00 zł

Rozeznanie 02/12/PDS/2019 z dnia 05.12.2019
Wpłynęła 1 oferta Pani Izabeli Zambrowskiej. Cena 100 zł. brutto.

Projekt "Piski dobry start" -  nr RPWM.11.01.01-28-0148/18 - współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dotyczy projektu