30 Maj 2021 20:15
LAura na Mazurach

"LAura na Mazurach"

Publikacja "LAura na Mazurach" powstała w wyniku współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Kobieta na PLUS z  Polski, z Rucianego Nidy i SBB Kompetenz z Niemiec, z Hamburga w ramach realizacji projektu: „Aktywnie przed siebie”, który” realizowany w ramach Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie CT 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER, RPO w perspektywie finansowej 2014–2020.POWR.04.03.00-00-0093/17. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 11502138,39 zł. Numer grantu: UPG-MWSO-2-2019-54

Grantodawca:
Grupa Profesja Sp. z o.o 
ul. Sieradzka 4c,
60-163 Poznań

tel. 61 662 11 60

biuro@grupaprofesja.com

Lider Projektu:
Stowarzyszenie Kobieta na PLUS         

12-220 Ruciane-Nida
ul. Kolejowa 5 lok. 3
tel. 726802862
biuro@kobietanaplus.pl

Reprezentantka Lidera – Barbara Elżbieta Wyłudek

Partner:
Stiftung Berufliche Bildung Kompetenz
Wendenstraße 492,
20537 Hamburg
tel. +49 40 21112 - 574
kirsten.friedrich-vasilias@sbb-hamburg.de

Reprezentantka Partnera: Friedrich- Vasilias Kirsten

Celem głównym projektu „Aktywnie przed siebie” jest poznanie nowych efektywnych, skutecznych rozwiązań oraz dobrych praktyk, stosowanych w projektach dla kobiet, wypracowanym w projekcie  „LAURA” przez organizację partnerską, i wdrożenie ich w pracy z uczestniczkami projektu „Akademia Dobrej Zmiany – aktywizujemy siebie”.
 

Wartość projektu: 76 795,60 PLN

Dotyczy projektu