18 Maj 2021 18:00
LAura na Mazurach - prezentacja nowych metod pracy

W dniach 11-12 maja 2021 r. odbyło się Seminarium wdrażające metodę Pracy „LAura na Mazurach” w ramach projektu „Aktywnie przed siebie” realizowanego przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w Partnerstwie z SBB Kompetenz z Hamburga.

W Seminarium uczestniczyły ekspertki SBB Kompetenz z Hamburga przedstawicielki JST w Piszu i Białej PIskiej, Ośrodków Pomocy Społecznej w Piszu, Rucianem-Nidzie, Ośrodków Profilaktyki Uzależnień w Piszu i Giżycku, Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, Centrum Integracji Społecznej w Piszu i Białej Piskiej, przedstawicielki Firm szkoleniowych powiatu piskiego i szczycieńskiego, spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych z powiatu piskiego i mrągowskiego.

W trakcie seminarium zaprezentowano i omówiono metodę pracy z kobietami, wypracowaną przez SBB Kompetenz w projekcie „LAura”.

Projekt „Aktywnie przed siebie” realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w Partnerstwie z SBB Kompetenz w ramach Grantów na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie CT 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, RPO w perspektywie finansowej 2014–2020.POWR.04.03.00-00-0093/17.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 11502138,39 zł

 

Dotyczy projektu