30 Lipiec 2019 23:45
PDS

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem udzielonego wsparcia w projekcie   „Piski Dobry Start”

REALIZACJA dla I tury – wrzesień 2019  r. – lipiec 2020 r.

 

Projekt "Piski dobry start" -  nr RPWM.11.01.01-28-0148/18 - współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dotyczy projektu