30 Lipiec 2019 23:15
Piski Dobry Start - szczegóły projektu

Poniżej prezentujemy wymagane dokumenty, które przydadzą się Państwu na etapie udziału w projekcie.

Zapraszamy do udziału!

 

W okresie od 01.09.2019 r. do 31.10.2019 r. prowadzimy nabór uczestniczek i uczestników  projektu " Piski Dobry Start" -  nr RPWM.11.01.01-28-0148/18 - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

Osoby w wieku – 18 - 64 lata -  bierne zawodowo lub bezrobotne.

1. Rekrutacja do Projektu jest otwarta i powszechna, obejmie swym działaniem powiat  piski.

2. Rekrutacja jest prowadzona w terminie:

I tura: od 01.09.2019 do 31.10.2019 r.,

Projekt realizowany jest w okresie od 01 września 2019 r. do 31 maja 2021 roku na terenie powiatu piskiego.

4. Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne.

Wartość projektu:              709 255,00 zł

Wartość dofinansowania:   667 895,00 zł

           W tym wkład UE:   602 866,74 zł    

 

Dotyczy projektu