Piski Start - międzynarodowa współpraca

O projekcie

Rozpoczynamy działania przygotowawcze do realizacji projetu Piski Start.