16 luty 2020 22:00
projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPWM-11.01.01.00-28-0075/18 pn. „Akademia Dobrej Zmiany - aktywizujemy siebie

Zapraszamy do składania ofert - ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/ADZ/02/2020/SKNP z dnia 17.02.2020 r - szkolenie zawodowe - Kosmetyczka.. 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020  pn. „Akademia Dobrej Zmiany - aktywizujemy siebie”: nr RPWM.11.01.01-28-075/18

Dotyczy projektu