Projekty

Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Termin realizacji Projektu: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r. Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw...
Aktywnie po pracę to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0117/19 Do udziału w...
Naszą misją jest zrozumienie i tolerancja. Niesiemy pomoc i jesteśmy wsparciem. Pomożemy Ci odnaleźć się na rynku pracy i w życiu społecznym. Oferujemy pomoc w różnych sferach Twojego życia. Uczestnicy CIS kierowani są na praktyki zawodowe do pracodawców zainteresowanych ich przyjęciem....
W okresie od 01.02.2019 r. prowadzimy nabór uczestniczek i uczestników  projektu "Akademia Dobrej Zmiany - aktywizujemy siebie" -  nr RPWM.11.01.01-28-075/18 - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –...
Stowarzyszenie Kobieta na PLUS już od 1 września 2019 roku rozpoczyna realizację projektu PISKI DOBRY START. Działania skierowane są do osób z terenu powiatu piskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych, w wieku 18-64 lata. To najlepszy czas by znaleźć zatrudnienie, podnieść kwalifikacje lub...
Projekt "Aktywnie przed siebie"  to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Nr wniosku: MWSO-2-2019-54
Rozpoczynamy działania przygotowawcze do realizacji projetu Piski Start.
Informujemi, iż SKNP stale współpracuje z Bankiem Żywności. Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy prosimy o kontakt z Biurem - zakładka kontakt.
Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w partnerstwie z Piską Spółdzielnią Socjalną DIAROZ rozpoczyna realizację projektu „Otwierajmy się na pracę”. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych...