30 Sierpień 2020 10:15
Przedłużony nabór do projektu "Akademia Dobrej zmiany-Aktywizujemy siebie"do 30.09.2020 r.

Jeśli jesteś w wieku:18-64 lata-osobą bierną zawodowo lub bezrobotną, osobą z niepełnosprawnością, zamieszkałą w powiecie piskim i chcesz podjąć zatrudnienie?

Szukaj pracy z nami!

Zapraszamy do udziału w „Akademii Dobrej Zmiany-aktywizujemy siebie”

Specjalnie dla Ciebie przedłużamy nabór do 30 września 2020 r.

Zapraszamy do Biura projektu: 12-200 Pisz, ul Gizewiusza 13

Telefon: +48 726 802 862

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w partnerstwie z Piską Spółdzielnią Socjalną DIAROZ, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pliki

plakat.jpg

Kadrowanie
Wypełnienie pola obrazem (obcinanie krawędzi)
Kolor tła (w przypadku wypełniania kadrowania tłem)
#000000