30 Sierpień 2020 10:45
Przedłużony nabór do projektu "Piski Dobry Start" do 10.09.2020 r.

Jeśli jesteś w wieku:18-64 lata-  osobą bierną zawodowo lub bezrobotną, osobą z niepełnosprawnością, zamieszkałą w powiecie piskim i chcesz podjąć zatrudnienie?

Szukaj pracy z nami!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Dobry Piski Start” nr RPWM.11.01.01-28-0148/18 – zawód do wyboru !

To może być Twoja najlepsza decyzja !

Zapraszamy do Biura projektu: 12-200 Pisz, ul Gizewiusza 13  do 10.09.2020 r.

Telefon: +48 726 802 862

Projekt „Piski Dobry Start” jest realizowany  przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotyczy projektu
Pliki

untitled-artwork.jpg

Kadrowanie
Wypełnienie pola obrazem (obcinanie krawędzi)
Kolor tła (w przypadku wypełniania kadrowania tłem)
#000000