Piski dobry start

O projekcie

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS już od 1 września 2019 roku rozpoczyna realizację projektu PISKI DOBRY START. Działania skierowane są do osób z terenu powiatu piskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych, w wieku 18-64 lata. To najlepszy czas by znaleźć zatrudnienie, podnieść kwalifikacje lub zdobyć nowy zawód. Pozytywne zmiany w Twoim życiu zawodowym są na wyciągnięcie ręki.

To może być Twoja najlepsza decyzja !

 

Projekt "Piski dobry start" -  nr RPWM.11.01.01-28-0148/18 - współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Współpraca

06-08-2019
Formularz  rozeznania rynku  01/08/PDS/2019 z dnia 06.08.2019 dotyczącego przeprowadzenia...
Dotyczy projektu: Piski dobry start, PSD
30-07-2019
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem udzielonego wsparcia w projekcie   „Piski Dobry...
Dotyczy projektu: Piski dobry start, PSD
30-07-2019
Poniżej prezentujemy wymagane dokumenty, które przydadzą się Państwu na etapie udziału w...
Dotyczy projektu: Piski dobry start, PSD

Strony