20 luty 2020 14:15
Rozeznania rynku 03/02/ADZ/2020 z dnia 20.02.2020 r. - konsultacje psychologiczne

W związku z realizacją projektu  "Akademia Dobrej Zmiany – aktywizujemy siebie” realizowany przez - Stowarzyszenie Kobieta na PLUS wraz z Partnerem Piską Spółdzielnia DIAROZ- ogłaszają zapotrzebowanie na podanie ceny za 1 godzinę brutto, dotyczące przeprowadzenia konsultacji psychologicznych   (wyszczególnienie w załączniku-w formularzu ofertowym numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0075/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Uzupełnioną i podpisaną ofertę rozeznania należy przesłać pocztą na adres: Biuro Projektu, 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13 lub uzupełniony i podpisany skan oferty na adres e-mail: dobrakademia2019@gmail.com  w terminie do 26.02.2020 r. do godz. 14.00

Dotyczy projektu