11 Listopad 2020 11:15
Rozeznanie 01/11/APP/2020 z dnia 12.11.2020 -" Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy  oraz Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy i prowadzenia własnego biznesu ".

W związku z realizacją projektu „Aktywnie po pracę” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0117/19, Stowarzyszenie Kobieta na PLUS zaprasza do składania ofert na podanie ceny za 1 godzinę brutto na przeprowadzenie warsztatów: " Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy  oraz Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy i prowadzenia własnego biznesu ". Oferty prosimy składać  do 18.11.2020 do godziny 15.00 na załączonym formularzu.

Warsztaty " Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy  oraz Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy i prowadzenia własnego biznesu " będą realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie szczycieńskim i piskim - I tura w Szczytnie, II tura w Szczytnie lub/- i w Piszu.

Projekt „Aktywnie po pracę” jest realizowany w przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020

 

Dotyczy projektu