20 Styczeń 2020 17:35
Rozeznanie rynku 01/01/PDS/2020 z dnia 20.01.2020

W związku z realizacją projektu „Piski Dobry Start” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0148/18, Stowarzyszenie Kobieta na PLUS zaprasza do składania ofert na podanie ceny za 1 godzine brutto na prowadzenie pośrednictwa pracy, w odpowiedzi na to rozeznanie. Oferty prosimy składać na załączonym formularzu.

Projekt " Piski Dobry Start" jest realizowany w przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020