26 luty 2021 09:00
Rozeznanie rynku 01/03/APP/2021 z dnia 01.03.2021 - Warsztaty zarządzania emocjami.

W związku z realizacją projektu „Aktywnie po pracę” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0117/19, Stowarzyszenie Kobieta na PLUS zaprasza do składania ofert na podanie ceny za 1 godzinę brutto na przeprowadzenie warsztatów: "Warsztaty zarządzania emocjami". Oferty prosimy składać  do 08.03.2021 do godziny 14.00 na załączonym formularzu.

Warsztaty zarządzania emocjami " będą realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie szczycieńskim w Szczytnie lub piskim - w Piszu.

Projekt „Aktywnie po pracę” jest realizowany w przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020

Dotyczy projektu