11 Maj 2020 22:00
Rozeznanie rynku 01/05/APP/2020 z dnia 12.05.2020

W związku z realizacją projektu „Aktywnie po pracę” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0117/19, Stowarzyszenie Kobieta na PLUS zaprasza do składania ofert na podanie ceny za 1 godzinę brutto na prowadzenie warsztatów widzenia/myślenia wizualnego w ramach wyjazdu integracyjnego. Oferty prosimy składać  do 18.05.2020 do godziny 14.00 na załączonym formularzu.

Warsztaty będą realizowane w trakcie wyjazdu integracyjnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. (Trenerowi/trenerce nie zapewniamy  noclegu i wyżywienia).

Projekt „Aktywnie po pracę” jest realizowany w przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020

Dotyczy projektu