9 Czerwiec 2021 19:15
ROZEZNANIE RYNKU 01/ADZ/06/2021 z dnia 10.06.2021"Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości z egzaminem ECDL B3"

W związku z realizacją projektu „Akademia Dobrej Zmiany – aktywizujemy siebie” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0075/18, Stowarzyszenie Kobieta na PLUS zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego "Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości z egzaminem ECDL B3"

Ofertę i załączniki należy przesłać nie później niż do końca dnia 21.06.2021 r. w  wersji elektronicznej, liczy się data wpłynięcia/dostarczenia, a nie nadania, na adres: dobrakademia2019@gmail.com  z dopiskiem w tytule: Oferta - szkolenie "Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości z egzaminem ECDL B3" lub przesłać albo dostarczyć w wersji papierowej na adres: Biuro projektu „Akademia Dobrej Zmiany – aktywizujemy siebie” 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13, w kopercie z dopiskiem: „Oferta - szkolenie "Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości z egzaminem ECDL B3"

W razie pytań dotyczących niniejszego Rozeznania rynku prosimy o kontakt z Barbarą Elżbietą Wyłudek – Kierownikiem projektu, nr tel. + 48 726802862, w dni robocze w godzinach 10:00-14:00

.Projekt „Akademia Dobrej Zmiany – aktywizujemy siebie” jest realizowany w przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020

Dotyczy projektu