17 Październik 2021 19:15
ROZEZNANIE RYNKU 01/APP/10/2021 z dnia 18.10.2021-"Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości z egzaminem ECDL B3"

W związku z realizacją projektu „Aktywnie po pracę” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0117/19, Stowarzyszenie Kobieta na PLUS zaprasza do składania ofert na podanie ceny za 1 osobę brutto na przeprowadzenie szkolenia zawodowego "Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości z egzaminem ECDL B3" -pełna treść rozeznania rynku w załączeniu.

Ofertę i załączniki należy przesłać nie później niż do końca dnia .2021 r. w  wersji elektronicznej, liczy się data wpłynięcia/dostarczenia, a nie nadania, na adres: aktywniepoprace@gmail.com   z dopiskiem w tytule: Oferta - "Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości z egzaminem ECDL B3"  lub przesłać albo dostarczyć w wersji papierowej na adres: Biuro projektu „Aktywnie po pracę” 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13, w kopercie z dopiskiem: „Oferta - szkolenie "Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości z egzaminem ECDL B3"

W razie pytań dotyczących niniejszego Rozeznania rynku prosimy o kontakt z Barbarą Elżbietą Wyłudek – Kierownikiem projektu, nr tel. + 48 726802862, w dni robocze w godzinach 10:00-14:00

Projekt „Aktywnie po pracę” jest realizowany w przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020

 

Dotyczy projektu