28 Kwiecień 2020 22:00
Rozeznanie rynku 02/04/APP/2020 z dnia 28.04.2020

W związku z realizacją projektu „Aktywnie po pracę” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0117/19, Stowarzyszenie Kobieta na PLUS zaprasza do składania ofert na podanie ceny za 1 godzinę brutto na prowadzenie konsultacji psychologicznych w ramach rekrutacji w odpowiedzi na to rozeznanie. Oferty prosimy składać  do 05.05.2020 do godziny 14.00 na załączonym formularzu. Konsultacje psychologiczne będą realizowane na terenie powiatu piskiego w miejscowości Pisz i powiatu szczycieńskiego w miejscowości Szczytno.

Projekt „Aktywnie po pracę” jest realizowany w przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020.

Dotyczy projektu