13 Maj 2020 21:00
Rozeznanie rynku 02/05/APP/2020 z dnia 20.05.2020 -Coaching indywidualny - zarządzanie własnym rozwojem osobistym i rozpoznanie sytuacji rodzinnej UP

W związku z realizacją projektu „Aktywnie po pracę” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0117/19, Stowarzyszenie Kobieta na PLUS zaprasza do składania ofert na podanie ceny za 1 godzinę brutto na prowadzenie Coachingu indywidualnego - zarządzanie własnym rozwojem osobistym i rozpoznanie sytuacji rodzinnej UP. Oferty prosimy składać  do 20.05.2020 do godziny 14.00 na załączonym formularzu.

Coaching indywidualny - zarządzanie własnym rozwojem osobistym i rozpoznanie sytuacji rodzinnej UP będzie realizowaney na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie szczycieńskim i piskim. 

Projekt „Aktywnie po pracę” jest realizowany w przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020

Dotyczy projektu