5 Wrzesień 2019 22:00
Rozeznanie rynku 02/09/PDS/2019 z dnia 06.09.2019

W  związku z realizacją projektu  "Piski Dobry Start" Stowarzyszenie Kobieta na PLUS - ogłasza zapotrzebowanie na podanie ceny za 1 godzinę brutto (1 godzina 45 minut) dotyczące przeprowadzenia  warsztatów, (wyszczególnienie terminu i ilości godzin) w załączniku-w formularzu ofertowym numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0148/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
Oferty należy składać na załączonym formularzu w terminie do 13.09.2019 r. do godziny 15.00

Dotyczy projektu