24 Lipiec 2021 11:38
Spotkanie z organizacjami senioralnymi z Piecek, Rozóg i Kolna

Na zaproszenie organizacji senioralnych Klubu „Iskierka Nadziei” z Piecek 22.07.2021 odbył rejs po jeziorze Tałty. W rejsie wzięły udział Klub Seniorów z Rozóg, oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku z Kolna. W ramach spotkania odbył się wykład o potrzebie wolontariatu przez osoby seniorów Jak seniorzy mogą zagospodarować swój czas, aby być aktywnym i zdrowszym, który poprowadziła Emilia Wrzochalska.  Odbyły się również występy artystyczne zespołów śpiewaczych  z Rozóg i Kolna.

Spotkanie z seniorami finansowane ze środków Fundacji Gdańskiej w ramach funduszu „Gdańsk dzieli się dobrem”, zgodnie z Umową darowizny NR GDSD/2021/3 – z dnia 25.06.2021 r.  Dofinansowanie - 5000,00 złotych