17 Maj 2021 20:15
Warsztaty pilotażowe w Piiszu

W dniach 14-15.05.2021 r. w Piszu odbyły się warsztaty pilotażowe dla uczestniczek projektu „Akademia Dobrej Zmiany – aktywizujemy siebie”. W programie warsztatu uwzględniono metodę pracy z kobietami wypracowaną przez SBB Kompetenz GmbH z Hamburga wraz z Partnerami w projekcie ”LAura”.

Projekt „Aktywnie przed siebie” realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w Partnerstwie z SBB Kompetenz w ramach Grantów na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie CT 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, RPO w perspektywie finansowej 2014–2020.POWR.04.03.00-00-0093/17. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 11502138,39 zł.

Dotyczy projektu
Pliki

20210519_114517.jpg

Kadrowanie
Wypełnienie pola obrazem (obcinanie krawędzi)
Kolor tła (w przypadku wypełniania kadrowania tłem)
#000000

20210519_114613.jpg

Kadrowanie
Wypełnienie pola obrazem (obcinanie krawędzi)
Kolor tła (w przypadku wypełniania kadrowania tłem)
#000000

20210519_114027.jpg

Kadrowanie
Wypełnienie pola obrazem (obcinanie krawędzi)
Kolor tła (w przypadku wypełniania kadrowania tłem)
#000000

20210519_114030.jpg

Kadrowanie
Wypełnienie pola obrazem (obcinanie krawędzi)
Kolor tła (w przypadku wypełniania kadrowania tłem)
#000000