Współpraca

23-06-2021
Dziękujemy za złożenie oferty. Wpłynęła jedna oferta. Dokonano wyboru oferty ZDZ Białystok...
Dotyczy projektu: Akademia Dobrej Zmiany
23-06-2021
Dziękujemy za złożenie oferty. Wpłynęła jedna oferta. Dokonano wyboru oferty ZDZ Białystok...
Dotyczy projektu: Akademia Dobrej Zmiany
23-06-2021
Dziękujemy za złożenie oferty. Wpłynęła jedna oferta. Dokonano wyboru oferty ZDZ Białystok...
Dotyczy projektu: Akademia Dobrej Zmiany
22-06-2021
Dziękujemy za złożenie ofert. Wpłynęły 2 oferty. Dokonano wyboru oferty ZDZ Białaystok OKZ w...
Dotyczy projektu: Akademia Dobrej Zmiany
09-06-2021
W związku z realizacją projektu „Akademia Dobrej Zmiany – aktywizujemy siebie” numer wniosku RPWM...
Dotyczy projektu: Akademia Dobrej Zmiany
09-06-2021
W związku z realizacją projektu „Akademia Dobrej Zmiany – aktywizujemy siebie” numer wniosku RPWM...
Dotyczy projektu: Akademia Dobrej Zmiany
09-06-2021
W związku z realizacją projektu „Akademia Dobrej Zmiany – aktywizujemy siebie” numer wniosku RPWM...
Dotyczy projektu: Akademia Dobrej Zmiany
09-06-2021
W związku z realizacją projektu „Akademia Dobrej Zmiany – aktywizujemy siebie” numer wniosku RPWM...
Dotyczy projektu: Akademia Dobrej Zmiany
09-06-2021
W związku z realizacją projektu „Akademia Dobrej Zmiany – aktywizujemy siebie” numer wniosku RPWM...
Dotyczy projektu: Akademia Dobrej Zmiany
11-12-2020
Dziękujemy za złożenie ofert. Dokonanu wyboru: Pracownia kosmetyczna Beata Władysława...
Dotyczy projektu: Akademia Dobrej Zmiany
30-11-2020
Jeśli masz doświadczenie zawodowe jako fryzjerka lub kosmetyczka? Jeśli lubisz dzielić się...
Dotyczy projektu: Akademia Dobrej Zmiany
27-10-2020
   Dziękujemy za złożenie ofert.  W wyniku rozeznania rynku 01/ADZ/10/2020 z dnia 16.10....
Dotyczy projektu: Akademia Dobrej Zmiany

Strony