Współpraca

11-10-2018
Uczestnicy CIS kierowani są na praktyki zawodowe do pracodawców zainteresowanych ich przyjęciem....
Dotyczy projektu: CIS w Piszu