Współpraca

03-02-2020
Dziekujemy za złożenie ofert. Wpłynęło 6 ofert.  Wybrano ofertę ZDZ w Białymstoku Ośrodek...
Dotyczy projektu: PSD
02-02-2020
Zapraszamy do skladania ofert - Nr 01/PDS/02/2020/SKNP z dnia 20 stycznia 2020 r  - „Magazynier z...
Dotyczy projektu: PSD
29-01-2020
W związku z realizacją projektu  "Akademia Dobrej Zmiany – aktywizujemy siebie” realizowany przez...
Dotyczy projektu: Akademia Dobrej Zmiany
27-01-2020
Rozenanie  rynku 01/01/PDS/2020 z dnia 20.01.2020 - Pośrednictwo pracy w ramach projektu "PIski...
Dotyczy projektu: PSD
20-01-2020
Stowarzyszenie Kobieta na PLUS zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia...
Dotyczy projektu: Piski dobry start, PSD
17-01-2020
Stowarzyszenie Kobieta na PLUS zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zadania:...
Dotyczy projektu: Piski dobry start, PSD
16-12-2019
Rozeznanie 01/12/PDS/2019 z dnia 05.12.2019 Dziękujemy za przesłanie ofert, Ze względu na...
Dotyczy projektu: Piski dobry start, PSD
04-12-2019
W związku z realizacją projektu  "Piski Dobry Start" realizowany przez - Stowarzyszenie Kobieta...
Dotyczy projektu: Piski dobry start, PSD
04-12-2019
W  związku z realizacją projektu  "Piski Dobry Start" Stowarzyszenie Kobieta na PLUS - ogłasza...
Dotyczy projektu: Piski dobry start, PSD
22-11-2019
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem udzielonego wsparcia w projekcie "Akademia Dobrej...
16-09-2019
Niniejszym informujemy iż w ramach postępowania nr 01/09/PDS/2019 z dnia 06.09.2019 na realizację...
Dotyczy projektu: Piski dobry start, PSD
06-09-2019
W ramach rozeznania o numerze 01/08/ADZ/2019 z dnia 29.08.2019 wybrano ofertę Pani Izabeli...

Strony