26 Sierpień 2019 20:30
Wybór oferty 01/08/PDS/2019 oraz 02/08/PDS/2019 z dnia 06.08.2019

Niniejszym informujemy iż w ramach postępowania nr 01/08/PDS/2019 z dnia 06.08.2019 wybrano ofertę Pani Emilii Wrzochalskiej na kwotę 68,5 zł brutto za 1 godzinę

Niniejszym informujemy iż w ramach postępowania nr 02/08/PDS/2019 z dnia 06.08.2019 wybrano ofertę Pani Beaty Bazydło 68,00 zł brutto za 1 godzinę.

 

Projekt "Piski dobry start" -  nr RPWM.11.01.01-28-0148/18 - współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dotyczy projektu