16 Wrzesień 2019 21:00
Wybór oferty rozeznania rynku z dn 06.09.2019

Niniejszym informujemy iż w ramach postępowania nr 01/09/PDS/2019 z dnia 06.09.2019 na realizację coachingu w ramach projektu "Piski Dobry Start" wybrano ofertę Pani Emilii Wrzochalskiej na kwotę 64,00 zł brutto za 1 godzinę.


Niniejszym informujemy iż w ramach postępowania nr 02/09/PDS/2019 z dnia 06.09.2019 wybrano następujące oferty:

1. Fabryka pozytywnego myślenia, rozwoju motywacji i umiejętności wyznaczania celów SMART - warsztaty grupowe – Anna Piwowarska  - cena za 1 godzinę brutto 69,00 zł,

2. Warsztat zarządzania czasem i sobą w czasie - warsztaty grupowe - Oferta– 3 - Durka Consulting Donata  Kobylińska-Durka – 11-700 Mrągowo, ul. Wojska Polskiego 3/8 - cena za 1 godzinę brutto 69,00 zł,

3. Trening komunikacji interpersonalnej - zajęcia grupowe Oferta  – 3 - Durka Consulting Donata  Kobylińska-Durka – 11-700 Mrągowo, ul. Wojska Polskiego 3/8 - cena za 1 godzinę brutto 69,00 zł,


Niniejszym informujemy iż w ramach postępowania nr 03/09/PDS/2019 z dnia 06.09.2019 na realizację warsztatów w ramach projektu "Piski Dobry Start" wybrano ofertę Pani Emilii Wrzochalskiej na kwotę 75,00 zł brutto za 1 godzinę

 

Projekt "Piski dobry start" -  nr RPWM.11.01.01-28-0148/18 - współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dotyczy projektu