19 Listopad 2020 11:30
Wybór oferty - Rozeznanie rynku 01/11/APP/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Bardzo dziękujemy za złożenie ofert. Wpłynęła 1 oferta.

Wybrano ofertę firmy: Emilia Wrzochalska 12-100 Szczytno, ul. M. C. Skłodowskiej 11
Cena za 1 godzinę konsultacji 75,00 zł brutto
Cena za 1 godzinę warsztatów 70,00 zł brutto

Projekt "Aktywnie po pracę"współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Dotyczy projektu