22 Czerwiec 2021 13:30
Wybór oferty - Rozeznanie rynku 01/ADZ/06/2021 z dnia 10.06.2021 r.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wpłynęły 2 oferty. Dokonano wyboru oferty ZDZ Białaystok OKZ w Piszu, ul. Rybacka 2, 12-200 Pisz.

Dotyczy projektu