23 Czerwiec 2021 08:30
Wybór oferty - Rozeznanie rynku 04/ADZ/06/2021 z dnia 10.06.2021 r.

Dziękujemy za złożenie oferty. Wpłynęła jedna oferta.

Dokonano wyboru oferty ZDZ Białystok OKZ w Piszu, ul. Rybacka 2, 12-200 Pisz

Dotyczy projektu