17 luty 2020 13:45
Wyniki dotyczące ZAPYTANIA OFERTOWEGO 01/PDS02/2020/SKNP z dnia 03 luty 2020 r

Informujemy, że ZAPYTANIE  OFERTOWE  01/PDS02/2020/SKNP z dnia 03 luty 2020 r nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniajacych kryteria zapytania ofertowego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPWM-11.01.01.00-28-0148/18 pn. „Piski Dobry Start”

Dotyczy projektu