4 Marzec 2019 10:15
Wyniki rozeznania cenowego

Rozeznania cenowego 01/02/OSP/2019 z dnia 22.02.2019 r. dotyczącego przeprowadzenia doradztwa zawodowego.   Wybrano ofertę:  Emilia Wrzochalska, 12-100  Szczytno, cena za 1 godzinę brutto 80,00 zł

Rozeznania cenowego 02/02/OSP/2019 z dnia 22.02.2019 r. dotyczącego przeprowadzenia konsultacji psychologicznych. Wybrano ofertę : Anna Grabarczyk, 19-300 Ełk, – cena 80,00 zł/ 1 godzinę brutto.

 

Projekt "Akademia Dobrej Zmiany - aktywizujemy siebie" -  nr RPWM.11.01.01-28-075/18 - współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.