11 Sierpień 2020 12:00
Wyniki Rozeznania rynku 01/08/APP/2020 z dnia 03.08.2020.

Dziekujemy za złożenie ofert w odpowiedzi na rozeznanie.Wpłynęła 1 oferta.

Wybrano Ofertę:

 aniRyska Visual Business Coach Anna
Ul. Batorego 58 , 12-200 Pisz
Cena 69,00 zł/h

Projekt „Aktywnie po pracę” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0117/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dotyczy projektu