6 Październik 2020 10:00
Wyniki rozeznania rynku 01/09/APP/2020 z dnia 29.09.2020 r.

Dziekujemy za oferty. 

Wybrano ofertę Barbary Wyłudek - 120,00 zł brutto.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPWM-11.01.01.00-28-0117/19 pn. „Aktywnie po pracę”