11 Październik 2021 18:15
Wyniki rozeznania rynku 01/APP/10/2021 z dnia 01.10.2021

Dziekujemy za złożone oferty. 

Wybrano ofertę Pani Izabeli Zambowskiej - 120,00 zł brutto.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPWM-11.01.01.00-28-0117/19 pn. „Aktywnie po pracę”

Dotyczy projektu