6 luty 2020 19:00
Wyniki rozeznania rynku 02/01/ADZ/2020 z dnia 30.01.2020 r.
Wyniki rozeznania rynku 02/01/ADZ/2020 z dnia 30.01.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że ramach rozeznania o numerze 02/01/ADZ/2020 z dnia 31.01.2020 wpłnęła 1 oferta. Wybrano ofertę Pani Emilii Wrzochalskiej. – cena 1 godzinę brutto – 75,00 zł

Dziękujemy za złożenie oferty.

Projekt "Akademia Dobrej Zmiany - aktywizujemy siebie" -  nr RPWM.11.01.01-28-075/18 - współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dotyczy projektu