20 Maj 2020 16:15
Wyniki Rozeznania rynku 02/05/APP/2020 z dnia 14.05.2020 - przeprowadzenia Coachingu indywidualnego - zarządzanie własnym rozwojem osobistym i rozpoznanie sytuacji rodzinnej UP

Bardzo dziękujemy za złożenie ofert. Wpłynęło 8 ofert.

Wybrano ofertę firmy: Emilia Wrzochalska 12-100 Szczytno, ul. M. C. Skłodowskiej 11a - cena za 1 godzinę brutto 57,49 zł/1 godzinę,.

 

Dotyczy projektu