27 luty 2020 10:00
Wyniki rozeznania rynku 03/02/ADZ/2020 z dnia 20.02.2020 r.

Wpłynęła 1 oferta. Wybrano ofertę Pani Beaty Bazydło zam. Pisz - cena 65,00 zł/ brutto/ 1 godzinę

Dotyczy projektu