3 Listopad 2021 13:00
Wyniki - ROZEZNANIE RYNKU 01/APP/10/2021 z dnia 18.10.2021 Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości z egzaminem ECDL B3"

Dziękujemy za złożenie ofert - wybrano ofertę ZDZ BIałystok Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 2.  Cena  26 990,00 zł

Dotyczy projektu