3 Listopad 2021 13:15
Wyniki ROZEZNANIE RYNKU 04/APP/10/2021 z dnia 18.10.2021 „Kurs opiekuna osoby zależnej ( starszej, niepełnosprawnej, dziecka) (Kod zawodu 532290)”

Dziękujemy za złożenie oferty. Wybrano ofertę - EDUK@TOR  Kursy i szkolenia ul. Łyskowskiego 71, 86-300 Grudziądz - 5300,00 zł brutto.

Dotyczy projektu