6 Maj 2019 20:45
Wyniki wyboru ofert w ramach projektu

Rozeznanie cenowe 01/04/ADZ/2019 z dnia 12.04.2019 r. - Wybrano ofertę  - MZ IODO Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 11 lok.49, 00-052 Warszawa – cena 73,80 zł/godzinę brutto.

Rozeznanie cenowe 02/04/ADZ/2019 z dnia 12.04.2019 r. Wybrano ofertę - Emilia Wrzochalska, 12-100 Szczytno, ul. M.C Skłodowskiej 11a, 79,00 zł/godzinę brutto.

Rozeznanie cenowe 03/04/ADZ/2019 z dnia 12.04.2019 r. Wybrano ofertę  - Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Bańko, 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13 - 78,00 zł/godzinę brutto.

Rozeznanie cenowe 04/04/ADZ/2019 z dnia 12.04.2019 r. Wybrano ofertę  - Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, 19-300 Ełk, ul. Małeckich 3/30, cena 77,87 zł/godzinę brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert  wszystkim oferentom.

 

Projekt "Akademia Dobrej Zmiany - aktywizujemy siebie" -  nr RPWM.11.01.01-28-075/18 - współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.